http://s3.picofile.com/file/8373546818/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1_%DB%B2%DB%B3%DB%B0%DB%B4%DB%B3%DB%B9.jpg
*تصویر مربوط به تیم قدس در بهمن 94 می باشد.

*مسابقات با نام جام فجر برگزار شد.

*قدس نایب قهرمان و هلایجان قهرمان مسابفات شد.